FCA Nog geen beoordelingen

fca

De FCA dient er zorg voor te dragen dat de relevante markten goed functioneren.
Deze verantwoordelijkheid is door de regering van het Verenigd Koninkrijk ingesteld volgens de Financial Services Act 2012.De FCA heeft drie operationele doelstellingen:

  • Het beschermen en verbeteren van de integriteit van de Britse financiële systeem.
  • Om daadwerkelijke concurrentie in het belang van de consumenten te bevorderen.
  • De Financial Services Act 2012 heeft de flitsende start van een nieuw systeem voor de regulering van financiële diensten in het Verenigd Koninkrijk.

Bij deze aanpak zijn verschillende andere instanties betrokken, elk met hun eigen verantwoordelijkheden en doelstellingen. Deze instanties zijn onder meer:

  • De Regulation Authority Prudential
  • De Bank of England
  • Het Comite Financieel Beleid
  • HM Treasury
De FCA, voluit de Financial Conduct Authority, stimuleert innovatie en een gezonde concurrentie tussen financiële dienstverleners en helpt hen aan de regels te houden alsmede het onderhouden van hoge gedragsnormen. De FCA is eerlijk en principieel in hun benadering van regelgeving en toezicht. Handelaren in binaire opties kunnen een registratie aanvragen bij de FCA. Dit is feitelijk een verplichting wanneer men financiële producten wilt verhandelen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Een registratie is iets anders dan regulering. De FCA kan in bepaalde gevallen corrigerende maatregelen opleggen aan bedrijven.
25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, +44 20 7066 1000. Wilt u een klacht indienen bij FCA klik hier.

Geef hier uw mening over deze makelaar!